Privacy verklaring

Veiligheid in persoonsgegevens

parallax background
 

parallax background

Privacyverklaring Fysio to move

Fysio to move is gehouden aan een aantal voorwaarden en verorderingen bij Wet vastgelegd.

Fysio to move is geen houder van persoonsgegevens in het kader van de wet op de privacy, maar kan wel gegevens inzien bij derden. Fysio to move zal zich hierbij verplichten te houden aan de geldende regels die deze derden met Fysio to move hebben afgesproken in hun privacyverklaring.

Enkele links naar wetten en verplichtingen kunt u hieronder vinden:

- Zorgaanbieders en de wet Algemene Verordering en Gevensbescherming
- Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) Deze wet regelt kwaliteit en klachtrecht.
- WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
- De Fysiotherapeut.com voor meer informatie

Partners

Partners